KẾ HOẠCHHOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 -2018

Chủ nhật - 14/01/2018 03:48
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN KIM AN NĂM HỌC 2017 -2018
LĐLĐ HUYỆN THANH OAI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN KIM AN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   04  /KH-CĐKA                                      Kim An, ngày 16 tháng 09 năm 2017
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
                                               NĂM HỌC 2017 – 2018
             - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai.
             - Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học và thực tế của nhà trường. Công đoàn trường Mầm non Kim An xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018 như sau:
                                       A.    ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
I/ Tình hình CNVC - LĐ:
- Số đoàn viên công đoàn là 44 đ/c (Nữ : 44).
- Tổng số CBGVNV trong biên chế là 29 (Nữ: 29) Ngoài biên chế là 15 đ/c
( Nữ: 15Đ/c ).
 - Trình độ giáo viên đạt chuẩn là 100%. Hiện tại có 54,5% trên chuẩn.
           - Trình độ CBGVNV toàn tr­ường ĐH: 19 đ/c, CĐ: 5 đ/c, TC: 22 đ/c.         
II / Tình hình chung:
a. Thuận lợi:
- Công đoàn tr­ường được sự lãnh đạo của chi bộ nhà tr­ường và sự hỗ trợ BGH nhà trường
 - Được sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của các đoàn thể, toàn thể các công đoàn viên trong nhà trường
- Các công đoàn viên đều có năng lực trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, lập trường tư tưởng cầu tiến vươn lên tiến bộ
- BCH công đoàn nhiệt tình trong công tác
b. Khó khăn
 - Đội ngũ giáo viên đủ nhưng còn có nhiều giáo viên còn hợp đồng nên điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn.
- Kinh phí công đoàn còn thấp do giáo viên mới vào nghề.
III/ Những thành tích nổi bật của năm học 2016 -2017
1/ Thành tích
* Đối với giáo viên, nhân viên:
- 32 dự thi GVG, NVNDG cấp trường và có 13 đ/c đạt giờ tốt, hồ sơ tốt.
- Có 03 đ/c GVG, NV thi giáo viên nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện đạt loại giỏi  (Đ/C Phan Thị Nụ, đ/c Nguyễn Thị Phượng, đ/c  Nguyễn Thị Hương): trong đó có 02 đ/c đạt giải ba cấp huyện là đ/c Nguyễn Thị Hương (GV lớp 5T) và đ/c Phan Thị Nụ (NV nuôi dưỡng)
- Có 04 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ( Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương; Đ/c Nguyễn Thị Hương, Đ/c Nguyễn Thị Phượng, Đ/c Phạm Thu Hương)
- Có 42 sáng kiến cấp trường đạt loại A: 08 SKKN, có 31 SKKN xếp loại B, 03 SKKN xếp loại C
- 07 SKKN gửi cấp huyện trong đó có 07 SKKN xếp loại B cấp huyện.
- Có 34 đ/c tham gia thi viết bài tìm hiểu về ATGT thủ đô.
- Có 40 đ/c được đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Đánh giá giáo viên chuẩn nghề nghiệp cuối năm có 20 đ/c đạt xuất sắc, 05 đ/c đạt khá.
- Tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng do công đoàn ngành giáo dục tổ chức, đạt giải giải khuyến khích cấp cụm.
- Đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức thăm hỏi kịp thời khi gia đình đoàn viên có hiếu, hỉ ốm đau. Đã tổ chức cho đoàn viên được đi thăm quan học hỏi trong dịp ngày lễ như 20/10, ngày 8/3
* Đối với HS:
- Phối hợp cùng nhà trường tổ chức cho các cháu thi bé khéo tay cấp trường thì có 36 cháu tham gia dự thi trong đó: 9 giải nhất, 9 giải nhì, 9 giải ba và 9 giải khuyến khích.
- Phối hợp cùng nhà trường tổ chức cho trẻ ăn tự chọn.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức hội thi Bé vui khỏe- trò chơi dân gian và hát dân ca
* Tập thể
- Tập thể  nhà trường được xếp loại tiên tiến.
- Cơ quan văn hóa
2/ Tồn tại – Khắc phục
* Tån t¹i:
- Số trẻ đến lớp Chưa đồng đều, số trẻ ăn bán trú còn một số cháu chưa đạt 100% Cở sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn.
* Khắc phục:
- Phát động phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”  “Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui”.
- Tuyên truyền vận động trẻ tới lớp và trẻ ăn bán trú đạt 100%.
- Tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến.
- Tiếp tục giữ vững cơ quan văn hóa
                                                   B. NHIỆM VỤ
I. Mục tiêu:
- Vì lợi ích, vì quyền lợi của người lao động trong đơn vị và vị trí nhà giáo đối với xã hội. Vì sự nghiệp đổi mới, ổn định và phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học.
II. Nhiệm vụ chung:
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thớc hoạt  động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tích cực tham gia xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV, NV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho CBGV- NV, Thực hiện tốt đường lối chính sách của pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành nội quy, quy chế của nhà trường. tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB,GV,NV, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong các hoạt động của nhà trường. Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nề nếp, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học của nhà trường góp phần thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 -2018
2. Những nhiệm vụ cụ thể:
 a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, giáo dục pháp luật cho CB,GV,NV;
-thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị và của nghành. Thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội công đoàn các cấp.
- Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân dịp các ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam( 3/2/1930 – 3/2/2018), ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2018) gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường nhóm lớp lấy trẻ làm trung tâm…”, các cuộc vận động nhân đạo  .
 b)Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
-Tiếp tục phối hợp với chính quyền nhà trường vận động CB,GV,NV tích cực thực hiện phong trào “Tự học – Tự bồi dưỡng”, tạo điều kiện cho CB,GV,NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
-Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trơng đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục, ứng dụng CNTT trong các hoạt động. Vận động CB,GV,NV tích cực hưởng ứng cuộc thi CNTT làm giáo án điện tử, tăng cường sử dụng và sáng tạo làm đồ dùng dạy học tự tạo cho các hoạt động của trẻ. Phát động phong trào sưu tầm các phế liệu để tự làm đồ dùng dạy học.
- Mỗi CB,GV,NV có một sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học và quản lý.
-Mỗi năm giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú để chi bộ đề nghị Đảng ủy bồi dưỡng kết nạp Đảng trong năm học.                                     
C Làm tốt công tác tham gia quản lí, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB,GV,NV, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo:
-Công đoàn kết hợp với chính quyền chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CB,GV,NV.
- Làm tốt công tác thăm hỏi động viên công đoàn kịp thới. Duy trì việc thăm quan du lịch cho công đoàn viên vào dịp nghỉ hè. Vận động CB,GV,NV phát triển kinh tế gia đình
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CB,GV,NV
- Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
d)Tổ chức vận động CB,GV,NV thực hiện tốt các phong trào thi đua, các vận động của ngành, của xã hội, góp phần thực hiện hiệu qủa nhiệm vụ chính trị của nhà trường:
- Tiếp tục phát huy những kết qủa đã làm được trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, cuộc vận động hai không của Bộ và phòng giáo dục huyện Thanh Oai phát động. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà, cô giáo người mẹ hiền “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”.
     - Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt cuộc vận động của ngành gắn với đẩy mạnh cuộc vận động Dân chủ  kỉ cương – tình thương – trách nhiệm, xây dựng nhà trường văn hóa – nhà giáo mẫu mực.
     - Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, động viên các đồng chí giáo viên dự thi giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện để đạt hiệu qủa cao. Vận động CB, GV, NV hưởng ứng tham gia hội thi cấp trường đạt tỷ lệ cao. Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm đồ dùng dạy học đạt chất lượng cao.
- Phối hợp với chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế: Mỗi năm thưởng theo 01 đợt thi đua.
- Phối hợp với nhà trường xây dựng đơn vị đạt cơ quan văn hóa năm 2016
đ) Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng co chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn.
- Xây dựng và triển khai công tác công đoàn trong năm học kịp thời.
- Tiếp tục kí văn bản phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chính quyền để thực hiện hiệu qủa nhiệm vụ trọng tâm của học.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin hai chiều, báo cáo kịp thời chính xác.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng cho ban chấp hành công đoàn cơ sở và ban thanh tra nhân dân, ủy ban kiểm tra công đoàn do cấp trên tổ chức.
- Tăng cường chỉ đạo hoạt  động thanh tra nhân dân và ủy ban kiểm tra công đoàn.
- Ban chấp hành công đoàn hoạt động đúng điều lệ công đoàn Việt Nam.
                                        C. CHØ TI£U PHÊN §ÊU
- TËp thÓ: Duy trì danh hiÖu" C«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh " .
- Về cá nhân: có 3 đ/c phấn đấu đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Phấn đấu 90% công đoàn viên đạt danh hiệu “ giỏi việc nước đảm việc nhà”
- Không có đoàn viên  lao động nào vi phạm pháp luật, điều lệ công đoàn, quy chế chuyên môm, quy chế của ngành, nội quy của cơ quan. Không có trường hợp nào vi phạm chính sách DSKHHGĐ.
- 100% CB,GV-NV tích cực tham gia các hoạt động cùng với chính quyền xây dựng trường tiên tiến.
- 100% đoàn viên lao động tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia quỹ tượng trợ tham quan.             
                                      D. CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
I/ Biện pháp chung:
- Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công đoàn của các cấp ban hành.
- Tiếp tục triển khai sâu rộng và kịp thời các cuộc vận động, có đánh giá kết qủa từng cuộc vận động, từng phong trào.
- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho dạy và học. Phát triển CNTT.
- Nang cao chất lượng cán bộ công đoàn. qualí tài chính, quy chế làm việc của Ban chấp hành công đoàn, Ủy ban kiểm tra. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền và công đoàn, mối quan hệ giữa công đoàn với các tổ chức chính trị trong trường học
III. Biện pháp cụ thể:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG CỦA NĂM HỌC 2017 -2018
Thg 8/ 2017:
- Ổn định mọi nề nếp và quy định về chuyên môn
- Phối hợp với ba trường MN, TH, THCS trên địa bàn xã Kim An tổ chức cho 100% CB,GV,NV tham gia bồi dưỡng chính trị. 
- Thùc hiện tốt công văn triển khai năm mới.
- Tổ chức thăm hỏi kịp thời các công đoàn viên và người thân (ốm đau, hiếu hỉ…)
Tháng 9/ 2017:
 - Phối hợp cùng nhà trường tổ chức tốt ngày khai ngf5/9. Khẩn chương ổn định mọi nề nếp  hoạt động của trẻ.
-Thực hiện tốt việc dạy và học bắt đầu từ 08/9/2017
- Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
-Tổ chức thăm hỏi kịp thời các công đoàn viên và người thân ( ốm đau, hiếu, hỷ….)
- Sinh hoạt công đoàn vào tuần 4 của tháng
- Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức tết trung thu cho các cháu toàn trường.
- Phát động, khuyên góp ủng quỹ “ Vì người nghèo”
Tháng 10/ 2017:
- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CNVC, đăng ký thi đua năm học 2017 – 2018.
- Làm tốt công tác chuyên môn.
- Làm tốt công tác thăm hỏi.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức cho trẻ ăn “Tự chọn”
- Tổ chức kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Phát động, khuyên góp ủng quỹ “ Vì người nghèo”
- Tổ chức phát thưởng con CB,GV,NV học giỏi cấp huyện, đỗ đại học năm học 2016 - 2017
Tháng 11/ 2017:
- Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Cùng với chuyên môn vận động giáo viên, nhân viên thực hiện tốt đợt thi giáo viên, nhân viên giỏi cấp trường đạt kết quả cao
- Phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức ngày 20/11 “Ngày nhà giáo Việt Nam”
- Làm tốt công tác thăm hỏi và sinh hoạt công đoàn định kì.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức cho trẻ “Bữa ăn tự chọn”
Tháng 12/ 2017:
- Tiếp tục vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trươngcủa Đảng pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Động viên GV – NV dự Thi GVG - NV nuôi dưỡng  giỏi cấp cơ sở.
- Quyết toàn thu chi quỹ công đoàn quý III +VI năm 2017 và làm dự toán thu chi công đoàn cho năm  2018.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức “Bữa ăn tự chọn” cho trẻ.
Tháng 01/ 2018:
- Tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt của công đoàn.
- Làm tốt công tác thăm hỏi các gia đình đoàn viên.
 - Phối hợp với chính quyền tổ chức “Bữa ăn tự chọn”
- Chuẩn bị quà tết Nguyên Đán cho CB,GV,NV
- Động viên đoàn viên dự thi giải cầu lông
-Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I.
- Nộp báo cáo quyết toán cuối năm 2016 và dự toán thu chi công đoàn 2017 về công đoàn ngành.
Th¸ng 02/ 2017:
- Duy trì tốt nề nếp sinh công đoàn và thăm hỏi kịp thời các gia đình của đoàn viên.
- Vận động đoàn viên thi đua lập thành tích trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ chào mừng ngày 03/02/1930 – 03/02/2018.
- Phát quà tết  cho tất cả đoàn viên trong trường.
- Phối hợp với chính quyền cho trẻ “Bữa ăn tự chọn”
- Chúc tết động viên chị em ăn tết vui vẻ tiết kiệm và an toàn.
- Động viên các đ/c đoàn viên dự thi giáo viên giỏi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện.
Tháng 3/2018:
- Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt và thăm hỏi các gia đình có hiếu hỉ.
- Tổ chức kỉ niệm ngày Quôc tế phụ nữ ngày 8/3/2018 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2018.
Tháng 4/ 2018:
- Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt và thăm hỏi.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn: Ban thanh tra nhân dân cần làm tốt thanh tra GV,NV.
- Động viên giáo viên, nhân viên viết SKKN.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức cho trẻ “Bữa ăn tự chọn”
Tháng 5/ 2018:
- Hội đồng khoa học xét duyệt, xếp loại SKKN.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn và thi bé khéo tay: GV hoàn thành hồ sơ sổ sách, bàn giao học sinh lên tiểu học, tổng kết đúng lịch, đúng quy chế.
- Bình xét thi đua công đoàn viên và hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng của năm học 2017- 2018.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức cho trẻ “Bữa ăn tự chọn”
- Tổng kêt công tác công đoàn,
-Ban thanh tra nhân dân hoàn thiện hồ sơ thanh tra.
- Ban chấp hành công đoàn bàn bạc kế hoạch thăm quan hè cho công đoàn viên.
Tháng 6/2018.
- Tổ chức cho công đoàn viên đi thăm uan hè
- Phối hợp với chính quyền tổ chức cho CB, GV, NV tham gia làm hè.
- Làm tốt công tác thăm hỏi các gia đình công đoàn viên.
- Làm quyết toán thu chi quỹ công đoàn quý I +II/2018
Tháng 7/ 2018:
- Phối hợp cùng nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh cho năm học mới.
- Làm tốt công tác thăm hỏi các gia đình đoàn viên và công tác thông tin 2 chiều.
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1 . BCH công đoàn căn cứ váo chương trình công tác và kế hoạch từng tháng để thực hiện.
          2. Chủ động với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn để phối hợp.
          3. Các ban, các tổ chức công đoàn căn cứ vào kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc.
          Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn của trường Mầm non Kim An năm học 2017- 2018, đề nghị các đoàn viên thực hiện cho tốt, trong khi thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi xin các đ/c phản ánh về BCH để được hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời.
 
Nơi nhận:
-          LĐLĐTO,chi bộ(để chỉ đạo)
-          BGH, các đoàn thể,TCM(để phối hợp)
-          Các đoàn viên( thực hiện).
-          Lưu VT.
 
BCHC§cs
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                     Trịnh Thị Lai
                  
tm. BTV LĐLĐ HUYỆN THANH OAI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 310 | lượt tải:109
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây