Giáo án: Sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng

Thứ tư - 17/01/2018 02:12
Trẻ 5 tuổi hoạt động LQVT
 HOẠT ĐỘNG: PTNT
                            
                              Đề tài: Xắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng
                             Thời gian: 30 - 35 phút
                             Ngày dạy: 8/01/2018
                             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Ly
                             Đơn vị: Trường Mầm non Kim An
          I. Mục đích yêu cầu:
          1. Kiến thức:
          Trẻ hiểu được cách xắp xếp của 3 loại đối tượng lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định gọi là xắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.
          Trẻ biết xắp xếp 3 loại đối tượng theo 1 trình tự nhất định và lặp lại.
          - Trẻ nhận ra các mẫu xắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng, biết sao chép lại các mẫu quy tắc. Sắp xếp theo yêu cầu của cô biết tạo ra mẫu sắp xếp  và sắp xếp theo ý thích.
          - Trẻ hiểu được cách chơi trò chơi, biết được một số đồ dùng trong trường tiểuhọc
          2. Kỹ năng:
          - Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo trình tự sắp xếp nhất định của quy tắc.
          - Trẻ phát hiện và nêu rõ ràng cách sắp xếp của quy tắc.
          - Trẻ xếp được 3 loại đối tượng theo các mẫu sắp xếp cho trước, sắp xếp các đối tượng theo quy tắc của 3 loại đối tượng theo ý thích.
          3 Thái độ:
          - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
          - Trẻ phối hợp cùng các bạn trong nhóm để tạo ra sản phẩm
          II. Chuẩn bị:
          1. Đồ dùng của cô:
          - Máy tính và giáo án điện tử các sai để trẻ chơi trò chơi.
          - Các bài hát trong chủ điểm “Trường tiểu học”
          - Các đồ dùng của học sinh chuẩn bị vào lớp 1 để sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng.
          - Bảng quay 2 mặt: 2 chiếc
          - Que chỉ.
          2. Đồ dùng của trẻ.
          - Mỗi trẻ 1 hộp quà ( Bên trong có vở, thước ,cặp) và một tấm bìa.
          III Cách tiến hành
Tiến trình HĐ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trẻ
HĐ1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú - Cô giới thiệu khách
- Các con ơi! lại đây với cô nào. Nghe tin lớp mình ngoan và học giỏi nên hôm nay các cô giáo trong trường đến thăm và học cùng lớp mình đấy? Các con chào các bác, các cô nào?
 
Trẻ đứng quanh cô và chào khách
HĐ2: Ổn định sắp xếp theo quy tắc của 2 đối tượng - Để chào đón các cô, chúng mình cùng hát tặng các cô một bài nào?
- Cô và trẻ cùng hát bài " Tạm biệt búp bê thân yêu" và đi theo đội hình vòng tròn, một bạn nam đứng cạnh một bạn nữ " Cô mở nhạc
- Cô hỏi trẻ về nội dung bài hát
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gì?
- Có ai nhận xét gì về đội hình của lớp mình lúc này nhỉ?
- Đội hình lớp mình lúc này một bạn nam đứng cạnh một bạn nữ. Cả lớp quan sát xem  "Một bạn nam, 1 bạn nữ lặp lại một bạn nam một bạn nữ" lớp mình đã sắp xếp đội hình như thế nào? Vì sao.
* Một bạn nam đứng cạnh một bạn nữ lặp lại một bạn nam đứng cạnh một bạn nữ. Đây là sắp xếp theo quy tắc của 2 loại đối tượng mà các con đã được học.
* Đến dự học với lớp mình hôm nay các cô còn mang tặng lớp mình rất nhiều hộp quà  có màu xanh và màu đỏ.
- Cô mời các bạn nam lên lấy hộp quà màu xanh, các bạn nữ lên lấy hộp quà màu đỏ và về đội hình 3 hàng ngang theo tổ. Các con cùng cô đi lấy hộp quà nào.
- Các con cùng để hộp quà ra trước mặt nào.
- Khi bày các hộp quà ra các con thấy các hộp quà trong tổ của mình được sắp xếp như thế nào?
- Ai giỏi nào? Cô mời bạn.....
- Sự xắp xếp một hộp quà màu xanh, một hộp quà màu đỏ lặp lại một hộp quà màu xanh và một hộp quà màu đỏ gọi là quy tắc sắp xếp  của mấy đối tượng đấy?
- 1 hộp quà màu xanh, 1 hộp quà màu đỏ lặp lại 1 hộp quà màu xanh, 1 hộp quà màu đỏ là sự sắp xếp theo quy tắc của 2 loại đối tượng.
 
 
Cả lớp cùng hát
 
 
Cá nhân trẻ trả lời
 
 
 
 
Trẻ trả lời
 
 
 
 
Trẻ hát theo bài
 
Lên nhận quà về đội hình 3 hàng ngang
Trẻ để hộp quà ra trước mặt
Trẻ nhận xét
 
 
Trẻ trả lời
 
 
Trẻ mở hộp quà
HĐ3: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng - Cô hỏi bạn A? Hộp quà có màu gì?
- Cô hỏi bạn B? Hộp quà của con có màu gì?
- Đây là các loại đồ dùng  gì?
- Và các loại đồ dùng này được sử dụng để làm gì?
- Có mấy loại đồ dùng trong mỗi hộp quà?
- Cả lớp cùng kiểm tra xem có đúng 3 loại đồ dùng không?
- À mỗi con có 3 loại đồ dùng trong mỗi hộp quà đấy.
- Cô cũng có các loại đồ dùng học tập như của các con. Bây giờ các con chú ý quan sát xem cô sắp xếp các đồ dùng này như thế nào nhé!
- Sắp xếp theo mẫu của cô:
* Lấn 1: 1 vở, một cặp, 1 thước kẻ lặp lại 1vở,1 cặp, 1 thước kẻ.
- Bạn nào nhận xét về cách sắp xếp trên bảng của cô?
- Các con cùng đọc các sắp xếp trên bảng của cô.
Cho trẻ đọc: "1 vở, 1 cặp, 1 thước kẻ lặp lại 1vở, 1 cặp, 1 thước kẻ"
- Với cách sắp xếp 1 vở, 1 cặp, 1 thước kẻ lặp lại 1vở, 1cặp, 1 thước kẻ là cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng
- Các con cùng cô sắp xếp giống như trên nào. Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ nhắc lại quy tắc quy tắc sắp xếp của 3 loại đối tượng
* Lần 2: Các con hãy sắp xếp 3 loại đồ dùng
Sách, bút, thước kẻ theo yêu cầu.
1 vở, 2 cặp, 1 thước kẻ lặp  lại 1vở, 2cặp, 1 thước kẻ " cô kiểm tra kết quả của trẻ, sửa sai và giải thích cho cá nhân"
- Cô phụ gắn đồ dùng lên bảng
- Ai có nhận xét về cách sắp xếp này?
- Vì sao con biết đây là sắp xếp theo quy tắc.
- Đây là cách sắp xếp theo quy tắc của mấy loại đối tượng?
- Đối tượng là những đồ dùng nào?
- Cả lớp cùng đọc với cô: 1vở, 2cặp, 1 thước kẻ lặp lại 1vở, 2 cặp, 1 thước kẻ.
- Đây cũng là 1 cách  sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đồ dùng.
- Cô giải thích cho trẻ hiểu với 2 cách sắp xếp.
1vở, 1 cặp, 1 thước kẻ lặp lại 1vở, 1cặp, 1 thước kẻ.
1vở, 2cặp, 1 thước kẻ lặp lại 1vở, 2vở, 1 thước kẻ
- Đây là 2 cách sắp xếp 3 loại đồ dùng được lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định của các loại đồ dùng thì gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.
* Lần 3: Cô sắp xếp 1vở, 1cặp, 2 thước kẻ.
- Cô cho trẻ nhắc cách sắp xếp.
- Vậy muốn sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng này thì tiếp theo phải sắp xếp đến loại đồ dùng nào? Ai lên xếp tiếp.
- Cô mời 1 bạn lên xếp và các bạn ở dưới xếp cùng.
- Cô bao quát hướng dẫn và kiểm tra kết quả.
* nhấn mạnh: Có rất nhiều cách sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng, sự sắp xếp được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự của 3 loại đối tượng gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng đấy.
- Cả lớp cùng nhắc lại quy tắc vừa sắp xếp.
* Cho trẻ xếp theo ý thích.
- Các con tự sắp xếp 3 loại đồ dùng theo sự sáng tạo của mình nào.
- Cô bao quát dành thời gian cho trẻ xếp.
- Với 3 loại trang phục các bạn đã xếp các trang phục của mình như thế nào?
- Cô hỏi cá nhân trẻ.
+ Cô hỏi trẻ A.
- Cô Hoà minh hoạ cách sắp xếp theo ý thích của các bạn. Cô nhận xét cách sắp xếp của bạn A và hỏi cả lớp bạn A đã xếp đúng quy tắc của 3 loại đối tượng chưa?
- Vì sao con biết đây là quy tắc sắp xếp của 3 loại đối tượng?
Những bạn nào có cách sắp xếp giống bạn?
- Có bạn nào có cách sắp xếp khác bạn A?
- Cô mời bạn B
" Cô minh hoạ cách sắp xếp của trẻ lên bảng"
- Bạn B đã sắp xếp được thành quy tắc chưa.
- Đó là quy tắc sắp xếp của mấy loại đối tượng?
- Đó là những loại đối tượng nào?
+ Cô mời bạn C.
- Cô đọc từng cách sắp xếp theo ý thích của trẻ lên bảng và nói.
- Với 3 loại đồ dùng các bạn đã có nhiều cách sắp xếp khác nhau, các cách sắp xếp đó là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.
- Thế nào là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng cô hỏi 2 - 3 trẻ.
- Cô cho trẻ vận động bài:
Và cất đồ dùng sau đó chuyển đội hình
Cá nhân trả lời
Cá nhân trả lời
Cá nhân trả lời
Cá nhân trả lời
 
Trẻ đếm
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ trả lời
Cả lớp  đọc
 
 
 
 
 
Trẻ thực hành
 
 
 
 
 
 
 
HĐ4: Trò chơi luyện tập củng cố - Trẻ về chỗ ngồi theo đội hình vòng cung xem màn hình.
- Các con  vừa được sử dụng các đồ dùng học tập để sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng.
- Ngoài các đồ dùng dó còn có các đồ dùng khác các con cùng quan sát xem đó là đồ dùng gì nhé. Cô mở màn hình.
- Với những đồ dùng này chô sẽ cho các con chơi trò chơi.
* TC1: Ai thông minh
- Các con hãy quan sát kỹ quy tắc sắp xếp và tìm loại đối tượng bị thiéu điền vào chỗ trống.
- Ai trả lời đúng sẽ là người thông minh học giỏi.
- Cho trẻ quan sát
Dãy 1:
1 vở 1 thước 1 cặp 1 vở   1 cặp
- Cả lớp cùng đọc quy tắc sắp xếp nào.
1vở, 1 thước, 1 cặp lặp lại 1vở, 1thước, 1 cặp
- Vậy ô trống điền trang phục nào?
- Bạn nào giỏi? Cô mời bạn ...?
- Nào cùng xem kết quả nào? Cô bấm chuột kết quả
Giỏi quá cô khen.
Dãy 2:
2 vở 1thước 1 cặp   1 thước 1 cặp
Dãy 3:
1vở 2thước 2 cặp     2 cặp
Nhận xét: Động viên trẻ
- Tiếp theo sau đây là trò chơi
* Trò chơi 2:  Chung sức.
- Cách chơi: Cô sẽ chia lớp thành 3 đội, các bạn trong mỗi đội sẽ lần lượt bật chụm chân qua vòng lên lấy các đồ dùng sắp xếp hoàn chỉnh theo 1 quy tắc nhất định.
- Luật chơi: Thời gian cho mỗi đội là 1 bản nhạc, đội nào xếp đúng các quy tắc đội đó sẽ nhận được 1 phần quà
- Tổ chức cho trẻ chơi (Thảo luận tìm ra quy tắc)
- Nhận xét sau khi chơi:
 
 
HĐ5: Củng cố nhận xét tuyên dương - Liên hệ thực tế: Các con cùng cô quan sát xem lớp mình có đồ dùng gì được sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng " Cho trẻ tìm trong lớp"
- Cô cho trẻ đọc kiểm tra kết quả.
- Với 3 loại đối tượng được sắp xếp lặp đi lặp lại theo trình tự gọi là sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng
- Trẻ quan sát lớp và nêu ý kiến
 
- Trẻ hát ra sân chơi
 
 
 
 
 Tags: hoạt động

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 310 | lượt tải:109
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây